Taakgroep-ICT-SO

Intranet voor leden Taakgroep ICT Speciaal Onderwijs : klik hier

De taakgroep ICT speciaal onderwijs is ontstaan in de tijd dat de VMT ( Vereniging van Mytyl- en Tyltylscholen ) bestond die later is opgegaan in de LVC3 ( landelijke vereniging van cluster 3 scholen ) en in 2010 is gefuseerd met LVC4 ( cluster 4 scholen ) . LVC3 en LVC 4 zijn brancheverenigingen waarbinnen speciale expertise werd ontwikkeld rondom enkele thema's. ICT is in het speciaal onderwijs een belangrijk thema: het heeft voor de doelgroep van gehandicapte kinderen niet alleen een prothesefunctie ( beperkingen wegnemen ten aanzien van bijv. communicatie ) maar ook voor bijvoorbeeld een digitaal leerlingenvolgsysteem. Naarmate de techniek van ICT vorderde namen ook de mogelijkheden ervan toe. 
ICT in het speciaal onderwijs is nooit een doel op zich geweest, wel als 'vehikel' om bepaalde doelen te bereiken. 

De brancheverenigingen zijn tot 2010 gelieerd geweest aan de WEC-raad. Met de nieuwe wet op Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet (V)SO in aantocht ( vanaf 2012 ) is om strategische redenen besloten de WEC-raad te integreren met de PO-raad. 

Zoals gezegd: de taakgroep ICT SO is ontstaan uit de VMT. De leden waren dan ook directeuren en bestuurders van mytylscholen. Sinds 2010 streeft de taakgroep er naar ook afgevaardigden van de andere geledingen in het speciaal onderwijs in de groep op te nemen. In 2011 zijn dat afgevaardigden vanuit cluster 4. In de komende tijd zal ook naar afgevaardigden van cluster 1 en 2 worden gezocht, waarmee de taakgroep een afspiegeling kan zijn van de volle breedte van speciaal onderwijs. 

Sinds de integratie met de PO-raad verbindt de taakgroep zich met de ambities die zijn geformuleerd in het manifest :'In tien jaar naar de top '
Aangezien het over ICT gaat is er een nauwe relatie met de Denvergroep : de 'ICT denktank' van de PO-raad. Deze groep heeft een ICT-paragraaf geschreven : De Denver Deal 
Het spreekt vanzelf dat de taakgroep deze Denver Deal met interesse volgt en ondersteunt, vooral waar het om de invulling en uitwerking gaat ten behoeve van de doelgroep van zorgleerlingen ( Passend Onderwijs ; speciaal waar het moet, gewoon waar het kan ).Comments