hyves-model

De werkwijze van zowel de Denvergroep als van de Taakgroep ICT SO kun je het beste vergelijken met een (onderwijs)veld waar 1000 bloemen bloeien. Er zijn meerdere bijenkorven waarvan de bijen ( leden v.d. taakgroep of Denvergroep )af en aan vliegen om nectar te verzamelen en te helpen de bloemen te bestuiven ( ICT ontwikkelen) . De boer (Kennisnet) onderhoudt de bloemenvelden en de bijenkorven.

Enige voorbeelden van activiteiten: serious gaming for education, LVS koppelen met EPD, softwareontwikkeling voor speciale doelgroepen , een businessmodel voor schoolbesturen, regelvrije zones voor het onderwijs, een innovatieplatform voor het PO incl. bekostiging voor een innovatiepot, digitale leerplatform, ELO voor PO en SO .....en ook het ontwikkelen van de Cloudschools waar deze site een product van is. 

Terug naar startpagina

Comments