Denvergroep

De Denvergroep is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de PO-raad en Kennisnet. In 2010 is een studiereis georganiseerd naar de ISTE ( International Society for Technology in Education )  in Denver. Het reisgezelschap bestond uit onderwijsbestuurders , Kennisnet, ICT-bedrijven en onderwijsondersteunende organisaties. De groep is geïnspireerd geraakt om het onderwijs in Nederland te 'versnellen' en te verbeteren door middel van ICT. 

De PO-raad heeft haar ambities geformuleerd in een manifest met de naam  'In 10 jaar naar de top' waarmee de lat hoog is gelegd. Lees hier het persbericht. In 10 jaar tijd willen we dat het onderwijs van Nederland weer bij de top hoort van de wereld. De Denvergroep onderschrijft deze ambities en heeft dat uitgewerkt in een ICT-paragraaf: de Denver Deal. De Denver Deal is op 13 april , tijdens de IPON 2011 aangeboden aan Kete Kervezé , voorzitter van de PO-raad. Daarmee is de Denvergroep officieel van start gegaan.

De Denvergroep heeft is 'dynamisch samengesteld'. Dat wil zeggen: niet alleen 'halen', maar ook 'brengen'. Dat kunnen ideeën , concepten en voorstellen zijn, maar ook concrete projecten rondom ICT in het onderwijs. Binnen het Primair Onderwijs is er ook de sector Speciaal Onderwijs. Deze sector heeft het ICT-beleid gestructureerd door het samenstellen van een landelijke taakgroep : Taakgroep ICT SO.
Aangezien SO geïntegreerd is in het PO , geldt voor leden van de taakgroep ICT SO dat zij ook kunnen deelnemen aan de Denvergroep. 

De werkwijze kun je het beste vergelijken met een (onderwijs)veld waar 1000 bloemen bloeien. Er zijn meerdere bijenkorven waarvan de bijen ( leden v.d. taakgroep of Denvergroep )af en aan vliegen om nectar te verzamelen en te helpen de bloemen te bestuiven ( ICT ontwikkelen) . De boer (Kennisnet) onderhoudt de bloemenvelden en de bijenkorven.

Enige voorbeelden van activiteiten: serious gaming fo education, een businessmodel voor schoolbesturen, regelvrije zones voor het onderwijs, een innovatieplatform voor het PO incl. bekostiging voor een innovatiepot, digitale leerplatform, ELO voor PO en SO .....en ook het ontwikkelen van de Cloudschools waar deze site een product van is. 

Terug naar startpagina

Ċ
Jan Kraaijenbrink,
9 apr. 2011 00:02
Ċ
Jan Kraaijenbrink,
8 apr. 2011 15:17
Comments