Het adviesteam van Cloudschool : 

Als verwezen wordt naar het team van Cloudschool dan kunt u kiezen uit onderstaande mensen van het adviesteam. U kunt dan bijbehorende mailadres gebruiken of een mail richten aan info@cloudschool.nu 

Jan Kraaijenbrink
         bio: Algemeen directeur Mytylschool De Brug
        voorzitter Taakgroep ICT Speciaal Onderwijs LECSO,
         Lid Denvergroep / ICTgroep PO-raad,
         lid Raad v Toezicht Stg Op Maat Eduware

Jan is sterk op strategisch-organisatorisch niveau : o.a. bedrijfsvoering van complexe organisaties. Maakt graag gebruik van zijn netwerk aan contacten met besturen, wetenschappers, politici en vertegenwoordigers uit diverse onderwijssectoren.
 
'Ik geloof in een duurzame samenleving door integrale oplossingen in samenwerking met allen die zich willen verbinden aan de goede en hoger gelegen doelen. Bij het vinden van die oplossingen ontkomen we niet aan een zekere mate van complexiteit: dat hoort bij de 21e eeuw. De industriële revolutie van eeuwen geleden maakt plaats voor nieuwe revoluties. De internet-revolutie wordt al weer opgevolgd door de 'next big thing' : cloudcomputing. Breinwetenschappen geven in hoog tempo geheimen van het brein prijs en daarmee krijgen we heel veel meer inzicht in wat nodig is voor 'het leren'. Daarmee zal het onderwijs op een andere manier moeten worden ingericht. De economie lijkt in een langdurig en structurele crisis te zijn beland en vraagt om een andere  benadering van de markt.
De duurzame oplossing voor het leren in de 21e eeuw wordt niet bereikt door alleen naar het domein onderwijs te kijken: we zullen verbindingen moeten leggen tussen onderwijs, wetenschap en technologie , de private markt, de politiek en misschien wel meer. Binnen elk van de domeinen dienen bouwstenen gevonden te worden waarmee we tezamen aan de duurzame en integrale oplossing kunnen werken. 
Welnu: hieronder ziet u de organisaties die al dergelijke bouwstenen hebben en willen bijdragen aan het hogere doel: de digitale leeromgeving van de 21e eeuw. Met elkaar is het de kunst om te blijven focussen op de collectieve ambitie om het krachtige leren te bevorderen met de middelen die ons in de 21e eeuw ter beschikking staan.'
Jan Kraaijenbrink     Blog:  jan-kraai.blogspot.com  ICT&E : Bob Hofman 
directeur/eigenaar ICT&Edu 
Ondersteunt de stichting Op Maat Eduware 

Bob is een 'alleskunner' maar vooral sterk op tactisch niveau: heeft tevens een krachtige visie op ICT en Leren, eigenaarschap van het onderwijs en professionaliseren van onderwijskrachten. Heeft 'internationaliseren van onderwijs en ICT' in Nederland vrijwel in zijn eentje op de kaart gezet. Alsmede de drijvende kracht achter initiatieven zoals Op Maat Eduware.  

           
                 ICT en Handicap :  Jack Vlassak
  Bio: beleidsmedewerker ICT Mytylschool De Brug, 
  ICT-er van het Jaar 2010, eigenaar ICT&Handicap, 
  RvB Op Maat Eduware, Xidis-Rijnmond

Jack is vooral sterk op operationeel niveau: ict in dienst van de gebruiker: leerling èn docent. Ict als tool om het leren een positieve en innovatieve impuls te geven. Weet alle 'knoppen' te bedienen om ICT-ers en medewerkers in het onderwijs te enthousiasmeren en het verschil te kunnen maken. Geeft leiding aan diverse lerende netwerkgroepen  en is verantwoordelijk voor een landelijk netwerk aan computeradviesteams voor mensen met een beperking. 
Wie bouwen mee aan Cloudschool®?  Partners:
Team Leren & ICT ( Algemeen Pedagogisch Studiecentrum ) 


expertteam ICT-didactiek bouwt leermodules voor toepassing in Cloudschool 
 

betreffende 'Duiden en Doen' ( Chris Struiksma) en Onderwijscontinuum ( heet nu het 4-D model ) . Cloudschool adviseert met name  het speciaal onderwijs om gebruik te maken van de CED-leerlijnen en de door hen ontwikkelde systematiek van opbrengstgericht onderwijs. Daarnaast werkt Cloudschool samen met het CED om curricula te helpen digitaliseren zoals Fototaal en Spelling in de Lift. 

LECSO is ontstaan vanuit de fusie van de landelijke vereniging van Cluster 3 scholen ( LVC3 ) en Cluster 4 scholen ( LBV4 ) . Zij maken zich sterk voor kwalitatief sterke scholen voor speciaal onderwijs en richten zich daarbij op passend onderwijs voor PO en VO. Vanuit de insteek dat ICT een vehikel is om de kwaliteit van onderwijs op krachtige wijze te verbeteren, ondersteunen zij ook het initiatief van Cloudschool. Kennisnet heeft de opdracht om expertise te leveren aan het onderwijsveld als het gaat om het implementeren van ICT. Vanuit de PO-raad en VO-raad is stichting SchoolInfo opgericht om richting te geven aan het verbeteren van onderwijs ( o.a. Vensters voor Verantwoording en Vraagarticulatie ). Innovatie van onderwijs gaat stukken makkelijker als daar ICT voor wordt ingezet. Vanuit de ambitie om in 10 jaar weer tot de top van de wereld te behoren zal Kennisnet haar uiterste best doen daarin bij te dragen; Kennisnet ziet kansen om het concept Cloudschool verder te onderzoeken en aan te bieden aan scholen die er om vragen. 

G-company & Cloudwise 
Huig Ouwehand
Bio: manager G-company
Ontwikkelt met Cloudwise een LMS ( Learning Management System ) op basis van Google Apps. Hier geldt net als bij Natonco dat Cloudwise ook met het concept van Cloudschool werkt. Cloudwise is een product waarbij het accent gelegd wordt op een goedkope en doeltreffende digitale leeromgeving voor leerling en leerkracht. Hoewel Cloudwise platformonafhankelijk is ( werkt bv. ook binnen cloudcomputing van Microsoft of Apple ) wordt het implementeren van Cloudwise een stuk gemakkelijker als daar ook Google Apps for Education aan wordt gekoppeld ( is gratis voor het onderwijs )    Voor meer informatie:   http://www.cloudwise.nlClearcode 
Chris Honselaar
Programmeur, Microsoft certified software engineer,
Directeur-eigenaar ClearCode 
Ontwikkelt digitale leermiddelen voor stg Op Maat , tools voor CloudschoolStichting Omnidu (voorheen Stichting Op Maat Eduware) 

Not-for-profit organisatie en samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs met als doel software voor passend onderwijs te ontwikkelen. In het schooljaar 2012-2013 hoopt Op Maat een 'app' aan te kunnen bieden voor zowel Android als Apple-platform. Dit wordt mede in nauwe samenwerking met Cloudschool ontwikkeld. 


Noot: Cloudschool® staat open voor alle organisaties die willen meebouwen mits het in lijn is van de visie en missie van Cloudschool. Het operationeel maken van een duurzame digitale leeromgeving gebeurt in samenwerkingsverbanden , consortiums of onderwijscoöperaties, al of niet met publiek-private samenwerking als organisatiemodel. Wilt u genoemd worden als organisatie of bedrijf op de website van Cloudschool.info dan dient u actief betrokken te zijn met een van de ontwikkeltrajecten en dit voor te leggen aan Jan Kraaijenbrink, bij wie het intellectuele eigendom van Cloudschool® ligt.