Serious Games

Serious Games hebben met name bij jongens een bijna magische aantrekkingskracht. 
Steeds hogere score, steeds moeilijker en steeds meer leren om verder te komen....een ideaal concept voor krachtig leren.
Serious Games heeft voor het onderwijs ook ongekende potentie. 
Zachtjes aan sluipen er steeds meer 'games' het onderwijs binnen.

In New York is een school die gaming heeft toegepast in hun onderwijsconcept. 
Lees er meer over op hun website Quest to Learn. http://q2l.org 

klik op het plaatje voor slideshow -key features- Quest 2 LearnSerious Gaming in het onderwijs

Binnen de Denvergroep is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Serious Games. Om dit onderzoek te delen met collega's is een presentatie ( slideshare ) gemaakt van dit onderzoek. Er is daartoe een game-ontwikkelproject gestart met de fictieve naam: SIRIUS.
Alles wijst er op dat als het 'leren' weer 'spelen' wordt , grote groepen leerlingen sneller en beter zullen leren , mits het leren van met name de hoofdvakken ( rekenen en taal ) goed verpakt is in een gaming-achtige omgeving. 
Als eerste dienen kwaliteitseisen gesteld te worden; gebruik van de gestandaardiseerde leerlijnen en leerstandaarden zijn de kern. De 'schil' van een game vergt enorme investeringen. Samenwerking van hogescholen, universiteiten en game-ontwikkelbedrijven zijn er volop, maar zolang het onderwijs geen ondernemerschap toont, blijven investeerders weg. Als voorbeeld is een bestaand idee genomen: Rekenlijn ( ontwikkeld vanuit Freudenthalinstituut ) kan als basis dienen voor een reken-game voor basisscholen. Ontwikkelkosten: 1,2 miljoen euro. De (particuliere) investeerders zouden pas na 6 jaar een 'point of break-even' hebben: te lang voor investeerders en het plan ligt daarom nog steeds op de plank ( bij http://www.ranj.nl ) .

Wat is nodig om serious gaming voor het onderwijs toch mogelijk te maken? In ieder geval: ondernemerschap van bestuurders. Bij ondernemen hoort ook: risico's durven nemen ( Michael Fullon e.a. ) 
Om die risico's tot aanvaardbare proporties terug te brengen is het denkbaar dat gekozen wordt voor  'consortiums'. Daarbij kunnen publieke en private middelen samen voldoende geld genereren om ook grote investeringen te kunnen doen. Onderwijs is per definitie 'not for profit' , maar zou 'de opbrengst van het onderwijs best als 'winst' kunnen zien. 

Universiteiten en hogescholen die zich bezig houden met Serious Gaming werken wereldwijd met elkaar samen in netwerken. Zij richten zich op wetenschappelijk onderzoek. Als 'spinoff' werken particuliere game-ontwikkelaars met hen samen om het tot producten te ontwikkelen en het te vermarkten. Onderwijs is tot dusver altijd een slechte klant gebleken. Met name het PO kent nauwelijks ondernemerschap. In het MBO en VO is dat beter gesteld. Van een echte doorbraak is echter geen sprake.

Een interessant onderdeel van Serious Gaming is 'virtual reality'. Een voorbeeld van simulatietechnieken kun je zien bij de Hogere Scheepvaartschool in Terschelling. Leren in een 'bijna echte' omgeving heeft een groot voordeel: leerlingen kunnen fouten maken ....en dán kun je leren. Het zou mooi zijn als virtual reality steeds makkelijker ontwikkeld kan worden en het aanbod van verschillende simulatieomgevingen vergroot kan worden. Ook hier geldt: er zijn grote investeringen mee gemoeid en daar is een afzetmarkt voor nodig ; de klanten ( scholen ) genereren afzonderlijk te weinig massa om interessant voor investeerders te zijn.  Maar wat nu als het onderwijs zélf eigenaar wordt van gaming in het onderwijs? 

Vooralsnog is eerst een goed businessmodel nodig; een verdienmodel waarbij grote groepen scholen zich verenigen tot coöperaties. 

Het bovenstaande is verder uitgewerkt in een presentatie op slideshare.net. Project Sirius- serious gaming in het onderwijs

Met virtual reality of simulatietechnieken is het mogelijk om te leren in een virtuele wereld in bijna echte omstandigheden.
Het grote voordeel is dat het maken van fouten niet erg is...het is zelfs goed want juist van fouten maken , kun je leren. 

Voorbeelden van onderwijs met virtual reality? 
 Albeda college :  kantoorsimulatie geïmplementeerd in het onderwijs
 Hogere Zeevaartschool in Terschelling: het besturen van allerlei schepen is zeer realistisch gesimuleerd 

Augmented Reality is er variant op virtual reality...met deze techniek worden aan échte beelden informatie toegevoegd.
Bijvoorbeeld: Stel je voor dat je een bril op hebt als je een auto bestuurt. Op de glazen in de bril wordt informatie geprojecteerd zoals bv snelheid of een signaal gegeven als er bijv gevaar dreigt van een overstekend kind. 

Comments