Cloudcomputing en Web 3.0

Wat is cloudcomputing eigenlijk? 
Hier is een filmpje van 3 minuten die dat uitlegt:

cloudcomputing voor het onderwijs

met dank aan Surfnet-Kennisnet

Kansen voor het onderwijs 
Het woord 'school' is afgeleid van het Griekse woord scholè en dat betekent zo veel als : 'open ruimte' , een ontmoetingsplaats waar men met elkaar kan spreken. Bekend is de 'agora' , marktplaats in het oude Athene; al in de Griekse Oudheid zag men het gesprek als hét middel om te leren.  Door de eeuwen heen is dit leerprincipe geïnstitutionaliseerd. De school is nu vooral een gebouw waarbinnen leerlingen les krijgen van leraren die geacht worden 'kennisdragers' te zijn en deze over te dragen aan leerlingen. Daar is een fabrieksmatig concept van gemaakt , waardoor leerlingen 'volgepompt' worden met kennis in de hoop dat het blijft hangen. Nu we zijn aanbeland in de 21e eeuw is dit concept zwaar verouderd. Elk half jaar verdubbelt de kennis over de werking van ons brein. Nu weten we dat 'leren' veel beter kan. Leerlingen zijn niet meer afhankelijk van de alwetende leraar. Internet, web 2.0,  social media, augmented reality , virtual reality , serious gaming....kennis is in onmetelijke omvang via allerlei media en op allerlei manieren toegankelijk. De leraar krijgt een andere rol: die van arrangeur om de weg naar de juiste informatie te structureren en 'op maat' van de leerling aan te bieden. Uiteindelijk hoort de leerling eigenaar te zijn van zijn/haar eigen leerproces; de leraar ondersteunt alleen waar nodig. 
 
Dit vraagt om vaardigheden van de 21e eeuw: niet alleen van de leerling , maar ook van de leraar. Wat nu als alle kennis als een soort 'wolk' boven de aarde hangt? Alle kennis als laaghangend fruit:  klaar voor het grijpen. Het is met de ICT-mogelijkheden van nu mogelijk. Grote ICT bedrijven zoals Microsoft en Google zien in toenemende mate mogelijkheden hun software als een 'service' aan te bieden ( SAAS = software as a service ) waarmee de kennis toegankelijk gemaakt kan worden.  Kennis wordt in snel tempo gedigitaliseerd en vervolgens aangeboden via de digitale snelweg. De 'data' wordt bewaard in honderden databanken over de hele wereld.  Cloudcomputing is zonder twijfel een uniek aspect van de 21e eeuw. 

Hier ligt een unieke kans voor het onderwijs om met behulp van cloudcomputing en semantic web de 21e eeuw in te luiden. Cloudschool is een aanzet daartoe.

Onderzoek
SURFnet/Kennisnet doet onderzoek naar cloud computing en wat de kansen en mogelijkheden voor het
onderwijs zijn. Als resultaat is de publicatie ‘Cloud computing in het onderwijs’ opgeleverd. De doelstelling van deze publicatie is om bewustwording te creëren in het onderwijsveld over de ontwikkelingen, mogelijkheden en toepassingen van cloud computing. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde van cloud computing voor het onderwijsveld is. Naast een korte theoretische introductie biedt de publicatie  tips bij het beslissen over cloud computing en aandachtspunten bij implementatie. Dit alles wordt geïllustreerd met  praktijkervaringen uit het PO, VO, MBO en HO. Lees verder ... 


Een andere rol voor de leerkracht
Het hebben van een digitale leeromgeving met een virtuele juf vergt ook wel een andere rol van de leerkracht. Immers : de virtuele juf neemt een aantal taken van de leraar over. De rol van van de leerkracht zal veranderen: het accent zal niet meer zo sterk op de didactische rol komen te leggen en verschuiven naar een pedagogische rol. Een school heeft nog steeds de verantwoordelijkheid  een onderwijsconcept te kiezen met daarin didactische principes over hoe leerlingen leren. In de regel zullen met name de intern begeleiders dat schoolbreed en voor alle klassen willen instellen. Het systeem met een virtuele juf lost dat op door een soort 'dashboard' of 'mengpaneel' in zich te hebben waar dat ingesteld kan worden. De leerkracht krijgt per leerling al doordachte lespakketten aangereikt , op maat van de behoefte van de leerling. De leerkracht houdt dan meer tijd over voor de andere aspecten van onderwijs, zoals gedrag, werkhouding, contact met de ouders en welbevinden.  Internet der dingen
Een andere technologische revolutie is het semantische web, ook wel Web 3.0 genaamd. De essentie is dat allerlei objecten, dat kunnen fysieke dingen zijn zoals een koffiezetmachine of een CV-thermostaat, maar ook virtuele objecten zoals een digitale les. Door metadatering ( tags of labels toekennen aan de objecten) en deze op te slaan in een 'semantische database' kunnen die dingen , die nu een betekenis hebben, veel makkelijker gevonden worden door zoekmachines met 'lerende algoritmes'. Deze formules bezitten de eigenschap van kunstmatige intelligentie zodat het mogelijk is dat dat de gebruiker 'bijna als vanzelf' het juiste object vindt waar het naar op zoek was. Hier een filmpje waarin 'the internet of things' wordt uitgelegd met een animatie.


The Internet of Things
Het inbouwen van slimme software in het internet is samen met Cloudcomputing 'The Next Big Thing'. 
In de uitzending van De Wereld Draait Door ( 8 nov 2011 ) werd door Erik Meijer ( de 'baas'van de Cloud van Microsoft ) en Alexander Klöpping ( internetjournalist ) in enkele minuten uitgelegd wat cloudcomputing en web 3.0 gaat betekenen voor de wereld.

The Internet of Things -DWDD 8nov2011-ingekorte versie


An intro to the semantic web ( webpagina met video)
Het semantische web (of semantic web) kan even goed het “slimme” web of het “redenerende” web genoemd worden. Het web werd vroeger gebruikt als opslagplaats voor informatie gebruikt, informatie die ongestructureerd en onsamenhangend door elkaar raasde. Deze informatie kon niet met elkaar interageren of communiceren. Het semantische web structureert al deze informatie en maakt logische connecties; in plaats van enkel informatie te vergaren, zal het web deze verwerken, analyseren en begrijpen, zodat computers begrijpen wat mensen bedoelen en willen, in plaats van enkel informatie op te slaan en weer te geven wanneer er specifiek naar gevraagd wordt.

Web 3.0 is er al; het moet alleen nog groeien

semantisch web w3cDe broncode van een webpagina bevat naast de getoonde informatie ook informatie over opmaak zoals lettertype, afbeeldingen, animaties, links en menu’s. Met links worden websites aan elkaar gekoppeld en vindbaar maar voor het Semantic Web zijn een paar links niet genoeg. Het is slechts een verwijzing. Voor computers/software/spiders is het belangrijk te begrijpen wat de relatie van de verwijzing is tot het artikel. En daarvoor zijn zogenoemde ‘rich snippets’ en microformats bedacht. Het zijn stukjes broncode die informatie omschrijven of juist verrijken door de informatie aan andere gerelateerde informatie te koppelen.
Lees meer op Yoctor Blog, column van Godfried van Loo