Archief‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Hoe zit het nu met digitaal leermateriaal?

Geplaatst 17 feb. 2013 10:52 door Jan Kraaijenbrink   [ 31 mrt. 2013 09:43 bijgewerkt ]

Tja...alle berichten over ELO's ten spijt: er is nog nergens een ELO waarbij voor alle vakken volledige curricula digitaal beschikbaar zijn. Wil je een volledige leerlijn ( bijv. rekenen en wiskunde voor groep 1 t/m 8 ) dan kun je nu nog alleen uit de voeten met boeken ( methodes, uitgebracht door uitgeverijen ) . Natuurlijk, de meeste uitgeverijen zijn hard bezig die methodes te digitaliseren, maar vooralsnog zijn het digitale 'aanvullingen' op de methodes in boekvorm. 
Ongetwijfeld zal het deels te maken hebben met het 'verdienmodel' van uitgeverijen om niet de volledige methodes te digitaliseren, maar daarnaast zijn er ook nog heel wat lastige hobbels te nemen. 
In dat opzicht wordt er wel heel hard aan gewerkt om digitaal leermateriaal vanuit uitgeverijen door te ontwikkelen en beschikbaar te maken via een digitaal portaal.

MinOCW heeft aan Kennisnet opdracht gegeven de zogenaamde 'Educatieve Content Keten ' te onderzoeken. Dit gebeurt o.a. door met regelmaat alle 'ketenpartners' die te maken hebben met educatieve content ( uitgeverijen , IT-bedrijven ,logistieke bedrijven, scholenveld / sectoren ) om de tafel te vragen. Met elkaar zijn een aantal standaarden afgesproken waarmee de (complexe) samenwerking tussen alle partners beter mogelijk moet zijn. Voor meer informatie kun je goed terecht bij de website die er voor in het leven is geroepen: http://www.educatievecontentketen.nl
Op deze website kun je zien dat het hebben van een ID ( van de leerling ) essentieel is om te weten: dan kan daar een logbestand aan gekoppeld worden ( o.a. om de vorderingen bij te houden), zodat ook een leerlingprofiel ( NAW-gegevens , gegevens over leerstijl etc. ) kan worden aangemaakt.  Dat roept meteen de vraag op hoe met privacy-gevoelige informatie moet worden omgesprongen ( in Nederland hebben we vooral te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ) .  En: ELO's die gebruik maken van een 'pay per use' systeem zullen afspraken moeten maken met de leveranciers hoe er betaald wordt voor het 'online' gebruiken van digitale content. 

En zo zullen nog vele knelpunten moeten worden opgelost vooraleer we kunnen spreken van 'volwaardige ELO's' die de hele bandbreedte aan digitale content zullen kunnen ontsluiten. Tot het zover is , kunnen scholen wel gebruik maken van lms-systemen waar naar believen digitale content in kan worden gestopt. 

Op dit moment is 'gesloten leermateriaal'( methodes die volledige leerlijnen afdekken ) dus nog niet voorhanden, maar kunnen scholen wel gebruik maken van vele educatieve webapplicaties ( al dan niet commercieel ) en van 'open leermateriaal' ( zoals 'digischool' en 'open source'-materiaal door communities ontwikkeld  ) .

Kennisnet heeft hierin ook een mooie taak gerealiseerd door digitale leermaterialen te inventariseren en te rubriceren per vakgebied en per onderwijssector ( PO, VO en MBO ) 
Het is zeker de moeite waard om deze inventarisatie eens langs te lopen:

Voor de gebruikers van Cloudwise : in principe is alle genoemde educatieve webcontent te 'linken' vanuit Cloudwise. Ook commerciële software. 'Pay per use' is nu (nog) niet mogelijk maar het is bijvoorbeeld al wel mogelijk om betaalde software te virtualiseren en in de cloud te hangen waar je vanuit Cloudwise naar 'linkt'. Veel scholen hebben nog 'cdrom-servers'. Dat heeft veel nadelen ( technisch veel rompslomp en duur ) en kan in deze tijd van cloudcomputing makkelijker en goedkoper *.

* wie daar meer van wilt weten: stuur een mailtje naar info@cloudwise.nl 
Comments