Archief‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Coöperatie 7XS kiest een andere naam

Geplaatst 24 dec. 2012 09:27 door Jan Kraaijenbrink   [ 24 dec. 2012 09:27 bijgewerkt ]
 6 besturen van speciaal onderwijs in 7 verschillende steden zijn bezig met het oprichten van een coöperatie. Het doel is tweeledig: naar binnen toe expertise van speciaal onderwijs nog verder te verbeteren en naar buiten toe passend onderwijs mogelijk maken door versterking van regulier onderwijs. Kennis van het onderwijs aan de 'speciale' leerling ( meestal aangeduid als 'zorgleerling')  is het hoofdthema en ICT & communicatie het middel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. 
18 dec j.l. kwamen directeuren en bestuurders bijeen om de beoogde coöperatie verder vorm te geven. De 'werknaam' was tot dusver de 'coöperatiegroep 7XS' ( 7 maal speciaal ) maar aangezien er nu al veel belangstelling is van meerdere besturen om er ook bij aan te sluiten , is het niet lang houdbaar dat het bij 7 (mytyl)scholen voor speciaal onderwijs zal blijven. 
Aangezien het vooral gaat om kennismanagement ( kennis vergroten, borgen en delen ) is nu afgesproken dat het Kennisgroep.Speciaal ( lees:  kennisgroep-punt-speciaal ) gaat heten. De bedoeling is nog steeds dat er een formele organisatie achter schuil gaat in de vorm van een coöperatie ( rechtspersoon ). ICT en communicatie zullen pijlers blijven waardoor kennisvergroting en -verbreiding mogelijk wordt. 

Er zijn goede afspraken gemaakt hoe en met welke middelen alle deelnemende organisaties 'kennisparels' gaan verzamelen en deze bundelen in 'kenniswaaiers'. Kennis van ICT-didactiek hoort ook bij die parels.  Communicatie zal extra verbeterd worden door ook gebruik te maken van een digitaal platform cq online samenwerkomgeving. Hier komt Cloudschool om de hoek kijken: http://cloudschool.nu is niet voor niets de 'community-site' die leergemeenschappen graag onderdak biedt. Het ontwikkelen van een eigen PLC ( professional learning community ) is een doel, maar ook het uitwisselen van expertise van ICT in het speciaal onderwijs ( adviseren ten aanzien van computeraanpassingen , alsook leren op afstand met ELO Cloudwise ). 

Bijgaand voorstel voor het logo ( m.a.w. het kan nog wijzigen ) is gebaseerd op de gedachte van een 'steen in de vijver'. De collectieve kennis van de groep geeft een duidelijke 'plons' in het onderwijs; de rimpels in het water breiden zich steeds verder uit en bereiken uiteindelijk alle scholen. 
Hoewel de Kennisgroep een 'besloten club' is die alleen te zien is achter het 'slotje' met een inlognaam en wachtwoord van cloudschool.nu , staat de kennisgroep open voor alle 'externe' deelnemers die ook willen bijdragen. dat kan heel eenvoudig door zich aan te melden voor een account van cloudschool.nu ( klik op 'aanmelden' op de website van http://cloudschool.nu )

Wij wensen de Kennisgroep.speciaal veel succes toe. 
Comments