Archief‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Cloudschool als 'community'

Geplaatst 24 okt. 2012 09:48 door Jan Kraaijenbrink   [ 24 okt. 2012 12:35 bijgewerkt ]
Het concept van Cloudschool richt zich niet alleen op de technologische mogelijkheden maar ook op het onderwijs zelf. Kinderen leren in de 21e eeuw op een andere manier. Heel vaak leren leerlingen al sneller en makkelijker om te gaan met de digitale technieken dan hun leerkrachten. Het onderwijssysteem van nu is op vele onderdelen nog gestoeld op principes van de 19e en 20e eeuw. Het zou niet slim zijn om van leerlingen te vragen 100 jaar terug te gaan in de tijd omdat de leerkrachten dat systeem zo gewend zijn. Het onderwijssysteem zélf zal met de tijd mee moeten gaan. Wij van Cloudschool geloven in de nieuwe systemen van de 21e eeuw. Een vergelijk van het oude met het nieuwe systeem:
 20e eeuw   21e eeuw
 hiërarchisch organisch
 statisch dynamisch
 uniform pluriform
 centraal decentraal
 top-down  bottom-up

... en zo zijn er nog wel meer verschillen aan te merken.  De overgang van het oude naar het nieuwe systeem zal niet abrupt gaan, maar geleidelijk. Zodoende zullen veel kenmerken van de 20e eeuw nog lang doorklinken in de 21e eeuw...zoals bijvoorbeeld de organisatiewijze van onderwijs. Vorm volgt de structuur...dus vanuit een visie op leren volgt een visie op de organisatie. Daarvan zijn in Nederland vele vormen voor gevonden ( denk maar bv. aan Dalton, Jenaplan, Montessori etc. ) maar in het algemeen zijn deze vormen georganiseerd binnen scholen en op haar beurt weer binnen besturen. De besturen vaak weer in koepelorganisaties en in sectoren. De besturenraden hebben de functie dit op landelijk niveau af te stemmen met sociale partners, ministerie, inspectie enz. 
Karakteristiek voor Nederland is dat deze structuur van organisaties ook nog eens gegroepeerd zijn in besturen met een eigen denominatie. Al met al is het onderwijsssysteem een oerwoud van organisaties die zich met kinderen bemoeien. 

Hoe kan een kind door alle bomen het bos nog zien? Je zou bijna vergeten waar het eigenlijk om draait: de leerling autonoom maken en eiegnaar laten zijn van zijn of haar eigen leerproces. We zijn het er toch over eens dat mensen nooit uitgeleerd zijn? Het leren houdt niet op als je de schoolbanken verlaat. 
Daarom wil Cloudschool geen organisatie van de 20e eeuw zijn...maar van de 21e eeuw: een lerende organisatie in een netwerk van scholen. Waarin leerkrachten zich met elkaar verbinden en hun vakmanschap kunnen laten groeien , met het vertrouwen dat we allemaal de intentie hebben de leerling te begeleiden naar het leren van de toekomst. 

Kortweg: Cloudschool denkt dit het beste te kunnen bereiken door de ontwikkeling van 'communities' van leerkrachten, scholen en besturen te bevorderen. 

Comments