Hieronder worden alle berichten boven elkaar weergegeven: de laatste bovenaan.
Scroll naar beneden om ze te zien. Om een bericht te openen: klik op de titel.

Meer dan 20 miljoen studenten en leerlingen gebruiken Google Apps for Education

Geplaatst 16 jun. 2013 14:03 door Jan Kraaijenbrink


Software as a service has been one of the key disruptors of technology in higher education. The ability to move applications and services into the cloud frees up IT staff to focus on infrastructure and classroom technology. In the case of Google Apps for Education, it also relieves some of the pressure on colleges’ budgets.

Available at no cost to students and faculty, Google Apps includes cloud email, storage, hosting, word processing and collaboration tools. Previously, colleges were forced to invest millions in these services and struggled to modernize outdated technology, not to mention maintain email servers and data centers. Microsoft has followed suit with their Office 365 solution, and the cloud revolution is in full swing on campuses.


Notre Dame is a great example of a university that has benefited greatly from cloud email. They moved 18,000 users to Google Apps and realized the benefits in a big way:

The team noticed immediate results in user satisfaction. People increased their use of email, had 20% fewer questions for the Help Desk, and indicated a 36% increase in IT satisfaction since the migration to Google Apps (data provided by IT annual survey). What’s more, the IT team determined that by switching students over to Google Apps, they were able to realize $1.5 million in savings.


EDUCAUSE examined the benefits of Google Apps in a 2008 white paper, but the advantages are the same today as they were then:

Particularly for higher education, the notion of providing software to constituents as services rather than as products offers several key benefits. Such an approach transfers responsibility for software updates and maintenance away from the institutional IT department, freeing IT staff from a considerable amount of software support. The resources saved can be directed at making the IT department more innovative and agile, attributes that are increasingly important in responding to rising student expectations of technology on campus. Sharing content is as simple as granting someone access, which facilitates collaboration without having to transfer files or worry about software compatibility.

- See more at: http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2013/05/google-apps-education-leading-way-cloud-based-campus#sthash.9Z2rJkjq.dpuf


CSG De Waard bouwt aan een 'internetschool'

Geplaatst 16 jun. 2013 11:24 door Jan Kraaijenbrink   [ 16 jun. 2013 12:46 bijgewerkt ]

Marian van Linschoten: 'onze rekenmethode zetten we nu zelf in de cloud'

De basisscholen van CSG De Waard ( Hoeksche Waard ) zijn dit schooljaar begonnen met een pilot 'rekenen in de cloud' door o.a. 30 Chromebooks aan te schaffen. De ervaringen zijn dusdanig dat men dit project wil uitbreiden naar meer klassen en meer vakken te verrijken door het 'leren via internet'. Er wordt nu gebouwd aan een nieuw schoolgebouw en daar willen ze meteen een 'school van de toekomst' van maken: als het ware ook een 'internetschool'. Lees er meer over op hun website:  http://www.besturenraad.nl/content/serie-boeken-de-school-uit-%E2%80%98de-computer-vervangt-niet-de-leerkracht%E2%80%99

Ze haalden er ook de krant mee: lees dit artikel 'de eerste internetschool van de Hoeksche Waard' 

4W van Kennisnet: weten wat werkt en waarom.

Geplaatst 12 jun. 2013 00:40 door Jan Kraaijenbrink   [ 23 jun. 2013 13:15 bijgewerkt ]

Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal? 

|  Arno Reints, Hendrianne Wilkens

Waar moeten leraren op letten als zij digitaal leermateriaal zoeken of maken? Deze vraag vormt het uitgangspunt van deze studie. De antwoorden ontlenen we aan een breed scala van onderzoek. Het resultaat is een overzicht van en inzicht in de kwaliteitscriteria waaraan digitaal leermateriaal moet voldoen wil het leerzaam zijn en leerlingen in staat stellen met succes te leren.

lees verder....   

of ga naar de website van Kennisnet|4W met me

Sugata Mitra : Help me design a School in the Cloud!

Geplaatst 13 mei 2013 14:51 door Jan Kraaijenbrink   [ 16 jun. 2013 13:33 bijgewerkt ]

  

Sugata Mitra makes his bold TED Prize wish: Help me design the School in the Cloud, a learning lab in India, where children can explore and learn from each other --
 using resources and mentoring from the cloud. Hear his inspiring vision for Self Organized Learning Environments (SOLE), and learn more at tedprize.org.

En de uitslag: 
Cloud

“My wish is to help design the future of learning by supporting children all over the world to tap into their innate sense of wonder and work together. Help me build the School in the Cloud, a learning lab in India, where children can embark on intellectual adventures by engaging and connecting with information and mentoring online. I also invite you, wherever you are, to create your own miniature child-driven learning environments and share your discoveries.”


THE PLAN

Recruit technology, architecture, creative, and educational partners to help design and build the School in the Cloud, a physical building in India, designed to try out a range of cloud-based, scalable approaches to self-directed learning.

Contribute to the global network of educators and retired teachers who can support and engage the children through the web.

Engage communities, parents, schools and afterschool programs worldwide, to transform the way kids learn, by sharing the Self Organized Learning Environment’s (SOLE) toolkit, how-to videos, and educational resources.

Work with the TED community to implement various controlled experiments in the School in the Cloud laboratory in India.

Gather feedback from the School in the Cloud laboratory and the global community of SOLE educators to help shape the future of learning. The feedback will be used to create a blueprint, free for others to copy and scale, and a web-based public commons of educational resources.

The Sundance Institute | TED Prize Filmmaker Award
The award will grant a filmmaker $125,000 for a short documentary film project about Sugata and his wish. Proposals will be accepted March 1st through Apr 15, 2013. The winning proposal will be announced at TEDGlobal in Edinburgh. More about Sundance Institute and TED »3 digitale scholen met elkaar vergeleken

Geplaatst 25 apr. 2013 12:20 door Jan Kraaijenbrink

Tussen de tien en vijftien Steve Jobsscholen starten in augustus. Deze iPadscholen gaan onderwijs bieden met behulp van apps van Apple. Er zijn meer scholen die intensief gebruik maken van ict: de Sterrenschool werkt met Microsoft en de Cloudschool met Google. Hoe onderscheiden deze digischolen zich van elkaar en wat is hun meerwaarde? ..lees verder

    of lees het volledige blad:  


Veel belangstelling voor het plan van Cloudschool op de IPON 2013

Geplaatst 10 apr. 2013 11:08 door Jan Kraaijenbrink   [ 21 apr. 2013 10:14 bijgewerkt ]

10 april was het druk in theater 1 tijdens de conferentie Gewoon Speciaal, onderdeel van IPON 2013.  Jan Kraaijenbrink en Jack Vlassak presenteerden achtereenvolgens de plannen van Cloudschool-NEXT LEVEL en de laatste ontwikkelingen van het product Cloudwise. De organisatie van Cloudschool heeft het plan opgevat om digitaal leermateriaal door middel van ECO-groepen te verzamelen en deze te metadateren via de structuur van leerlijnen. De beschikbare leermaterialen worden eerst geselecteerd op kwaliteit en na metadatering in de cloud 'geüpload' van hun eigen school of scholengroep. Eenmaal in de cloud kan het 'delen' van de content met de 'educlouds' makkelijk gerealiseerd worden.  Dit idee krijgt binnenkort een vervolg.
Bekijk de presentatie maar eens en misschien zie je wel mogelijkheden om met jouw school ook aan te melden voor als ECO-groep.  Er komt een heel pakket aan mogelijkheden bij: voor een luttel bedrag kun je je school ook omtoveren tot een school met het vignet 'Cloudschool'

IPON2013-leren met leerlijnen in een adaptieve leeromgevingRuim helft docenten maakt zelf wel eens digitaal leermateriaal

Geplaatst 6 apr. 2013 08:34 door Jan Kraaijenbrink   [ 6 apr. 2013 09:46 bijgewerkt ]

Helft gebruikt digitaal leermateriaal door docenten is open

Docenten gebruiken ongeveer evenveel open als gesloten digitaal leermateriaal, zo blijkt uit de resultaten van het Wikiwijs-onderzoek 2012 onder 1.568 docenten uit het po, vo, mbo, ho en wo. Het aandeel open leermateriaal is het hoogst binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs (65%) en het laagst in het primair onderwijs (47%). Het onderzoek bevraagt docenten uit alle onderwijssectoren jaarlijks over het gebruik van (open) digitaal leermateriaal in het onderwijs. Eind 2009, vóór de lancering van Wikiwijs, werd een start gemaakt met het bevragen van docenten. Begin 2011 vond de tweede meting plaats. Inmiddels zijn de resultaten van de derde meting openbaar.

Professionalisering van docenten

Het Wikiwijs-onderzoek probeert meer zicht te krijgen op de processen die bepalend zijn voor het inzetten van ict, en meer specifiek (open) digitaal leermateriaal, door docenten. Ook professionaliseringsaspecten zoals ict-vaardigheden, spelen daarbij een rol. Op basis van het jaarlijkse onderzoek is het mogelijk verschuivingen te ontdekken in het ict-gebruik onder docenten. Tegelijkertijd kunnen uit de conclusies ook activiteiten worden afgeleid en geformuleerd voor het bevorderen ervan. Deze activiteiten krijgen hun neerslag in het inhoudelijke programma van Wikiwijs.

Open en gesloten digitaal leermateriaal

Naast het zoeken, maken en delen van leermateriaal was er dit jaar speciale aandacht voor de inzet van open en gesloten digitaal leermateriaal. Met open leermateriaal wordt digitaal materiaal bedoeld dat online vrij beschikbaar is voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van deze materialen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Er zijn geen restricties aan de vorm van deze leermaterialen. De resultaten laten zien dat het gebruik van open en gesloten leermateriaal door docenten in evenwicht is (52% versus 48%).

Ruim helft van de docenten maakt zelf digitaal leermateriaal

Ook blijkt dat docenten steeds vaker zelf aan de slag gaan met het maken van digitaal leermateriaal. Meer dan de helft van de docenten ( 54% in 2012) maakt wel eens leermateriaal. In het hoger onderwijs en in het voortgezet onderwijs liggen de percentages het hoogst (hbo/wo: 77% en havo/vwo: 67%). In het primair onderwijs geeft 42% van de docenten aan zelf digitale leermiddelen te maken. Het minst vaak passen docenten bestaand digitaal leermateriaal aan voor hergebruik.

Delen van leermateriaal: meestal op school, minst via internet

Het delen van digitaal leermateriaal gebeurt meestal op school en het minst via internet. Uit de eerdere meting bleek dat 78% van de docenten, die leermateriaal maken en/of bewerken, bereid waren leermateriaal te delen met anderen op school of via internet (intentie). Dit jaar was er aandacht voor het feit of men ook daadwerkelijk deelt (waargenomen gedrag); 60% van de docenten geeft aan soms digitale leermaterialen te delen op school of via het internet.

Docenten achten zichzelf competent om digitaal leermateriaal in te zetten

Een meerderheid van de docenten heeft vertrouwen in eigen kunnen als het gaat om het gebruik van digitale leermaterialen. Acht op de tien docenten is er zeker van in staat te zijn digitale leermaterialen in te zetten in lessen. Ervaringen in de praktijk en aanvullende onderzoeken als het Wikiwijs-usability onderzoek maken duidelijk dat bij docenten soms wel degelijk vragen bestaan over het gebruik van tools als Wikiwijs en het maken en arrangeren van digitaal leermateriaal.

Deze en alle overige resultaten uit het onderzoek zijn te lezen in de Onderzoeksrapportage Wikiwijs 2012. Daar wordt ook aangegeven wat de impact van de bevindingen is voor het programma Wikiwijs.

Over Wikiwijs

Wikiwijs is het platform voor het zoeken, gebruiken, maken en delen van open, digitaal leermateriaal voor docenten van po tot en met wo. Wikiwijs is in 2009 in opdracht van het ministerie van OCW door de Open Universiteit en Kennisnet ontwikkeld. Op 1 maart 2011 is het tweede programma 'Open leermateriaal in duurzaam perspectief' gestart, waarin het platform de komende jaren wordt doorontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten en organisaties in het onderwijsveld.

Bron: Open Universiteit Nieuwsbericht 29 augustus 2012  http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/47/932.aD0x.html

De eerste ECO-groep

Geplaatst 6 apr. 2013 03:27 door Jan Kraaijenbrink   [ 6 apr. 2013 04:19 bijgewerkt ]

Educatieve content ontwikkeling is niet alleen een zaak van uitgevers. De ware specialisten voor het maken van educatief materiaal staan voor de klas. Het is hun professie om dag in , dag uit geschikt leermateriaal te vinden dat past bij wat hun leerlingen nodig hebben. Het is zo dat het leerkrachten niet is gegeven om voor elk kind 'maatwerk' te leveren. Dat zou heel veel tijd vergen van de leerkracht om 1:1 precies dát pakketje aan lesstof voor te leggen aan ieder kind. 'Klassenmanagement' , oftewel het systeem om zo efficiënt als mogelijk lesmateriaal op maat klaar te zetten, is een mooi streven maar het zou wel makkelijk zijn als dat lesmateriaal op een tijdsbesparende manier beschikbaar kan zijn. Het gaat om 'arrangeren' van lesstof. Hoe fijn zou het zijn om daar een 'arrangeertool' voor te hebben? 

In regulier onderwijs kunnen leerkrachten haast niet anders dan het meeste van de lesstof uit methodes te halen. Door tijdgebrek lukt het leerkrachten veelal niet om daar verrijkende of remediërende lesstof bij te vinden. Het voordeel van digitale lesstof komt hierbij tot zijn recht: je kunt het 'erbij' doen, náást de lesstof uit de boeken. Het medium van internet maakt het ook mogelijk om niet alleen geschreven taal, maar daar ook geluid , beeld en zelfs interactiviteit ( bv serious games ) aan toe te voegen. 

Er is echter een probleem: om leerstof , via methodes én digitaal, zó aan te bieden dat we binnen de schaarse leertijd van '1000 of 1040 onderwijsuren' ( het formele leren ) het maximale uit ieder kind halen is bijna niet te doen. Niet alleen dat, maar ook het gebrek aan structuur van de extra en digitale lesstof is een belemmering voor 'effectief leren.  Methodes van uitgeverijen hebben wel een structuur: zij hebben de lesstof systematisch gerangschikt volgens leerlijnen om zodoende de kerndoelen te behalen of aan de exameneisen te kunnen voldoen. 

Met het concept van Cloudschool in de hand is dit de volgende uitdaging: hoe kunnen we webcontent ( oftewel: digitale lesstof of open leermateriaal ) zodanig te structureren dat het aansluit op het gesloten leermateriaal? De structuur van leerlijnen zal voor verbinding moeten zorgen. 
Het is veel werk. Om uit de veelheid aan webcontent geschikte en passende lesstof te halen vergt specialisme. Cloudschool propageert daarom co-creatie in het onderwijs: organiseer groepen van leerkrachten die met elkaar op systematische wijze de webcontent gaan structureren. 

Met enige trots kunnen we zeggen dat binnen de leergemeenschappen van Cloudschool ( zie http://cloudschool.nu ) zich nu de contouren aftekenen om met groepen leerkrachten aan de slag te gaan. De kerntaak van zo'n ECO-groep moge duidelijk zijn: breng de structuur van leerlijnen aan in webcontent / open leermateriaal.  Tijdens de presentatie van Cloudschool op 10 april ( IPON 2013 - Gewoon Speciaal ) : 'Werken met leerlijnen in een adaptieve leeromgeving' lichten we een tipje van de sluier op.   Maar zeker is:  de eerste ECO-groep is een feit. 

Omnidu komt met gloednieuwe tools om zelf educontent te maken

Geplaatst 6 apr. 2013 01:52 door Jan Kraaijenbrink   [ 6 apr. 2013 01:55 bijgewerkt ]

OMNIDU op Gewoon-Speciaal conferentie van IPON
 op 10 april in de jaarbeurs van Utrecht
Omnidu logo
 
 
Het nieuwe web based platform van Omnidu is gereed; wat een feest omdat op 10 april op de "Gewoon Speciaal" conferentie te vieren!
Omnidu presenteert de online portal en de langverwachte app op de iPad. 
Inspiratie, daar draait het om bij de conferentie en Omnidu laat dat zien via 
een stand op de beursvloer en een presentatie in een van de theaters. U kunt zich hier gratis inschrijven.  
OMNIDU en uw abonnement

Graag laten we u in Utrecht alle nieuwe mogelijkheden van het on-line maken en afspelen van Omnidules zien.

U kunt op drie manieren met Omnidu gaan werken... we zetten het graag voor u op een rijtje:
 

1. Gratis versie Omnidu - € 0,- per jaar

  • Ongelimiteerd Omnidules afspelen
  • 5 Omnidules maken en delen met anderen
  • Ondersteuning via de website van Omnidu

2. Mijn thuis Omnidu  - € 24,- per jaar

  • Ongelimiteerd Omnidules afspelen
  • Downloaden en gebruiken Omnidu mobiele App
  • Ongelimiteerd Omnidules maken en delen met anderen
  • Uw School Omnidules bekijken
  • Ondersteuning via email en de website van Omnidu

3. Mijn school Omnidu - € 199,- per jaar

  • Alle mogelijkheden van Mijn thuis Omnidu 
  • Installeerbare Omnidu server 
  • Omnidules van school opslaan in veilige 10Gb opslag voor uw school
  • 5 ongelimiteerde docent accounts
  • 200 afspeel/leerling accounts
Met het "Mijn school Omnidu" abonnement maakt u maximaal gebruik van alle mogelijkheden die Omnidu u biedt.
 
Uit alle scholen die zich tijdens de "Gewoon Speciaal" conferentie op 10 april aanmelden voor een schoolabonnement, trekken we de naam van 1 school die we het abonnement 1 jaar gratis aanbieden. Meer op www.omnidu.nl 
Lovende recensie van OMNIDU in VIVES
Iedere maand recenseren leerkrachten voor VIVES ( www.vives.nl)  eduware rechtstreeks uit de praktijk.  Journalist en leraar Leen Shames heeft OMNIDU als positief beoordeeld. De volledige recensie verschijnt in de editie van deze maand.  Hier alvast enkele  citaten uit het artikel :

 

'Wat een genot om zowel de ontwerp- als de afspeelomgeving volledig online beschikbaar te hebben'

'Prachtige optie vind ik de koppeling naar de rijk gevulde en gratis te gebruiken fotobibliotheek van Flickr'

'Het werkt allemaal super eenvoudig en snel'

'De vormgeving en lay-out is subliem bedacht en iedere klik is logisch'

'OMNIDU is een prachtig en prettig werkende online omgeving om snel oefeningen 'op maat'  te maken'

'Leerlingen van de midden- en bovenbouw kunnen zelf  eenvoudig oefeningen maken of projecten binnen OMNIDU vastleggen'

'Maken, spelen, delen en hergebruiken zijn voor OMNIDU de meest duidelijke trefwoorden om de kracht van deze online omgeving te benoemen'

'OMNIDU is een welkome verrijking voor het onderwijs en voor andere plekken waar geleerd wordt'

 

Bent u werkzaam in het onderwijs ?  Zo ja , dan kunt u zich GRATIS abonneren op VIVES en ligt het tijdschrift tien keer per jaar bij u op de deurmat.  Aanmelden  via www.vives.nl

  

Leerlingen werken ook met OMNIDU
Op mytylschool De Ruimte te Bergen ( NH ) werken leerlingen ook al met OMNIDU. Leerkracht Hans Smeele vertelt : 'Het is verbluffend te zien hoe snel en met welk een enthousiasme mijn leerlingen OMNIDULES kunnen maken.  Ze  hebben bij eigen foto's en  tekeningen hun verhaal ingesproken.  Deze OMNIDULE werd vervolgens in de onderbouw ingezet als lotto- en luisteroefening. Een heel leerzame activiteit zowel voor de makers als voor de leerlingen die de OMNIDULE spelen. Het mes snijdt zo aan twee kanten' 
OMNIDU in ontwikkeling

We werken momenteel keihard om de mobiele apps voor de IPON testklaar te hebben, zodat bezoekers deze ter plekke kunnen uitproberen. Oorspronkelijk hadden we gehoopt op een lancering in 2012, maar de omvang van de ambities die we met Omnidu hebben (het kunnen delen tussen online, offline en mobiele omgevingen, de nieuwe formats en mogelijkheden, etc etc) bleek niet te passen in dit tijdsbestek. We hebben ook even voorrang gegeven aan de nieuwe online omgeving, die alle bewerk-, arrangeer- en afspeelmogelijkheden van Omnidu biedt en overal werkt waar een webbrowser beschikbaar is. Deze is al voor iedereen toegankelijk op www.omnidu.nl.

 

Op onze IPON stand kunt u zich aanmelden voor de testversie van de Omnidu app (in eerste instantie iPhone en iPad, later ook Android tablets en telefoons, en Windows tablets). Deze zal uiterlijk twee weken na de IPON dan worden rondgestuurd. We zijn erg benieuwd naar uw mening en zijn zelf razend enthousiast over de mogelijkheden die Omnidu biedt: het altijd en overal kunnen maken en delen van aangepaste oefeningen, verhalen en spellen voor uw kind of leerling.

Cloudschool op IPON 2013: Gewoon Speciaal

Geplaatst 31 mrt. 2013 10:00 door Jan Kraaijenbrink   [ 31 mrt. 2013 10:01 bijgewerkt ]

Conferentie op woensdag 10 april 2013


14:00 Theater 1  Cloudschool: werken met leerlijnen in een adaptieve leeromgeving

Wilt u meer weten over werken met leerlijnen in een adaptieve leeromgeving? Cloudschool wil dat onderwijs in gedigitaliseerde vorm toegankelijker wordt. Tijdens deze sessie zullen Jan Kraaijenbrink en Jack Vlassak u uitleggen waarom zij vinden dat kinderen het verdienen om te mogen leren met de mogelijkheden van de 21e eeuw. Zij zullen u inspireren om echt aan de slag te gaan met online leeromgevingen. Belemmeringen wegnemen en zo tot een optimale inzet van de digitale leeromgeving in het onderwijs te komen.

Registreer u nu gratis voor IPON 2013 en kijk of u nog een plaatsje kunt bemachtigen voor de sessie van Cloudschool. De presentatie van dit jaar heeft als ondertitel:  Cloudschool 'NEXT"
Ten opzichte van een jaar geleden is er al veel ontwikkeld. Nu staat er een grote uitdaging voor de deur: het ontsluiten van digitale content. Hoe gaan we dat doen en wat betekenen 'leerlijnen' eigenlijk voor een digitale school? 
Wat was ook al weer de presentatie van een jaar geleden? Deze kunt u hier nog eens rustig bekijken: 

Google Presentatie1-10 of 28