CloudCrowd

Wat is het?

Met 'crowd' ( zwerm) bedoelen we alle onderwijsprofessionals met expertise op het gebied van educatieve contentontwikkeling. In gewoon Nederlands: leerkrachten, intern begeleiders e.d. die het leuk vinden om lessen te maken voor een digitale leeromgeving. 

Het zou zonde zijn als die lessen alleen voor eigen gebruik worden benut. Daarom wordt er een soort 'marktplaats' gecreëerd in de 'cloud' waarin die content wordt aangeboden aan het onderwijs. 

De cloud is dan een vindplaats voor educatieve content waar de afnemers, scholen die hoogwaardige vulling zoeken voor de leerlijnen en daarmee complete curricula kunnen samenstellen. 

Wat is anders dan wat we al kennen?
Het bovenstaande idee bestaat al in diverse vormen voor het onderwijs. Denk maar eens aan digischool , wikiwijs en content dat via Yurl's met elkaar gedeeld wordt. Doch zijn er een paar kenmerkende verschillen aan te wijzen:

  • Het betreft uitsluitend digitale educatieve content. Dus geen Word-bestand van tekst dat ook in een boek is te lezen. Educatieve cloud-content heeft minimaal de eigenschap dat het interactief web-based leermateriaal moet zijn en dat het gekoppeld wordt aan een semantische database.
  • De semantische database is een verzameling van alle educatieve content dat vindbaar in de cloud ( op internet , opgeslagen in de wereldomspannende datacenters ) is op te vragen via een systeem van tagging. De semantiek ( betekenis van de labels ) ontstaat door het te koppelen aan onderwijskundige systematiek van leerlijnen en leerstandaarden zoals die in Nederland zijn afgesproken.
  • De leerkracht kan er aan (bij)verdienen! Het is een gezond principe het eigenaarschap van de geleverde content te benoemen en daar een geldwaarde aan te verbinden. De hoogte van de geldwaarde wordt afgemeten aan de hoeveelheid afnemers. Het is interessant voor de maker van de lessen om te zien hoe zijn of haar product wordt gewaardeerd en ziet dat ook terug in het aantal keren dat het is aangeschaft. 
  • Net als bij marktplaats.nl heeft het een open structuur. Ook uitgeverijen kunnen hun methodes en lessen aanbieden; zij hebben de mogelijkheid daarin hun eigen prijs te bepalen. De marktwerking moet er voor zorgen dat er een balans gaat ontstaan in prijs/kwaliteitverhouding. CloudCrowd is dus ook een ontmoeting en kruisbestuiving van open en gesloten leermateriaal. 
Kunnen we meteen meedoen?
Ja en nee. Het begint altijd met een idee. Om het ook in de praktijk werkend te krijgen zullen er de nodige stappen gedaan moeten worden. 
Dus ja, leerkrachten kunnen zich melden. En nee, het is nog niet operationeel. Er moet o.a. een webshop worden gemaakt waarin aanbieders en afnemers elkaar kunnen vinden en een 'kassa' om de financiële transacties mogelijk te maken. Dat vergt investeringen en dat kost ook tijd. 
Het zal sneller gaan als er al van tevoren digitale content wordt 'klaargezet' en de vereiste procedures ( eigenaarschap , veiligheid , verrekening e.d. ) zorgvuldig zijn uitgewerkt. 

Ben je geïnteresseerd in dit idee en wil je bijdragen om dit verder van de grond te krijgen..of reeds educatieve content wilt aanbieden? Stuur dan een bericht naar info@cloudschool.nu . Dan nemen we contact met je op om e.e.a. af te spreken. 

Aan de website voor Cloudcrowd  wordt gewerkt. Voorlopig wordt alleen de structuur van leerlijnen weergegeven op de website van https://cloudschool.nu  
Op enig moment moet er een overzicht worden getoond aan welke onderdelen van de leerlijnen behoefte is aan content en welke lessen al beschikbaar zijn. 


Comments