lms Cloudwise‎ > ‎

Waar kan ik beginnen?

Scholen moeten kunnen kiezen
Cloudschool is een model: een concept dat richtinggevend kan zijn voor ontwikkelaars van digitale leeromgevingen.
Er zijn nu al meerdere 'producten' op de markt die zeggen een electronische leeromgeving te bieden. Maar de meeste van deze ELO's voldoen niet aan de kwaliteitseisen van Cloudschool.
Het maakt verschil 'uit welke hoek' het komt. We zien ELO's die worden aangeboden vanuit het productbelang van bijv. een leerlingvolgsysteem , de verkoop van computers en servers en soms ook uitgeverijen die de verkoop van  hun methodes daarmee veilig willen stellen. Het principe van Cloudschool is dat eigenaarschap bij het onderwijs moet liggen en scholen zelf de regie moeten kunnen voeren over de inhoud van het onderwijs: de educatieve content.  Daarnaast moet het ook betaalbaar zijn voor scholen. Nu al blijkt dat scholen 25% te weinig budget hebben om alle educatieve content op basis van kwaliteit in te kopen. 

Cloudschool richt zich dan ook niet op de verkoop van ELO's ( accent op verkoop van IT-producten ) maar op betaalbare adaptieve leersystemen die gebruik maken van de voordelen van Cloudcomputing ( kostenbesparing, pay per use, makkelijk delen van content )  en waarbij het mogelijk wordt gemaakt intelligente software ( web 3.0 : het semantische web ) toe te passen zodat leerkrachten geholpen worden met het arrangeren van de content ( maatwerk per kind kunnen bieden ) . 
Is er al een adaptief en digitaal leersysteem die dit allemaal kan? Nee, maar we hebben er wel één gevonden waar we mee kunnen starten:

Cloudwise  
Ontwikkelaar : G-company
Kenmerken:  
1. Integratie van werkomgeving voor leerkrachten en leeromgeving voor leerlingen
2. Door een service- en onderhoudscontract met G-company af te spreken wordt Cloudwise en Google Apps for Education gratis aangeboden. 
3. Content kan eenvoudig er zelf in geplaatst worden via 'links' naar internet en cloud ( g-docs of corporate cloud )
4. Contentontwikkeling per scholengroep of bestuur in eigen handen via SiG-eco 
5. Accent op kwalificeren en zelf ontwikkelen van open content maar gesloten content is wel mogelijk.

Lees verder over Cloudwise.

Informatie:    www.g-company.nl    www.cloudwise.nl    email: info@cloudwise.nl

Educatieve contentontwikkeling

Samen bouwen aan educatieve content ; goede en betaalbare digitale leermaterialen

Leerlijnen vormen als het ware de 'kapstok' voor alle lessen die moeten leiden tot het behalen van de eindtermen van de school.
Leerstandaarden vormen daarbij een referentiekader voor de te behalen leerniveau's , opgeknipt in stukjes ; de leerjaren.
Methodes en methodieken zijn geijkte manieren om die leerniveau's te kunnen bereiken.
In het algemeen wordt in het onderwijs vooral gebruik gemaakt van methodes zoals die door uitgeverijen zijn samengesteld.
Uitgeverijen hebben zelf geen expertise van didactiek; daartoe maken ze gebruik van experts in het onderwijs.

Lees verder hoe Cloudschool hoopt te bereiken dat de experts in het onderwijs zichzelf kunnen organiseren en daarmee meer de regie over het onderwijs meer in eigen handen kunnen nemen. 

Subpagina''s (1): CloudCrowd
Comments