Cloudwise is nog in ontwikkeling. Het is ontstaan vanuit de goede ervaringen met Google Apps. Als personeel er een goede werkomgeving aan hebben; waarom zouden leerlingen er dan niet ook een goede leeromgeving aan kunnen hebben? Mytylschool De Brug vroeg in 2010 aan G-company om aanpassingen te maken zodat leerlingen en leerkrachten in een integraal systeem te kunnen leren en werken. Als proeftuin werd gekozen voor de afdeling voor vmbo- en havo van de mytylschool. In dit videoverslag kun je zien hoe dat is uitgepakt:

Op de mytylschool was al gekozen voor een 'online samenwerkomgeving' voor de meer dan 200 medewerkers: Google Apps. 
Een groot voordeel is dat Google Apps gratis is voor het onderwijs. Scholen krijgen alle functies waar het bedrijfsleven voor moet betalen. Toen de implementatie van Google Apps for Education een succes bleek te zijn, werd al snel gedacht aan een doorontwikkeling voor een 'online samenwerkomgeving voor zowel leerling als leerkracht. 
G-company kreeg de opdracht dit te ontwikkelen. 








Op deze en volgende pagina's kunt u kennis nemen van Cloudwise. Zelfs een 'live' demo kunt u bekijken en een klein beetje ervaren hoe het is om een digitale leeromgeving te hebben op uw school. 
In dit geval is het een LMS dat werkt op basis van Google, maar aangezien het een webapplicatie is dat van de grond af aan is opgebouwd náást Google Apps , is het ook mogelijk om het te laten werken op een Microsoft platform.

Wilt u meer zien van deze LMS? klik dan snel door naar de volgende pagina's:


Klinkt het volgende  u bekend in de oren?


Het Speciaal Onderwijs kenmerkt zich door een hoge mate van individuele ondersteuning voor de leerling. Voor de docent resulteert dat in uitdagingen op de volgende onderdelen:               

a. het klassenmanagement ( vanwege diversiteit van de hulpvraag ) en

b. effectieve leertijd ( verlies aan onderwijstijd door bijkomende zorg ).

Daarnaast krijgt het speciaal onderwijs te maken met een omvangrijke bezuinigingsoperatie, waardoor er extra werkdruk komt binnen het reguliere onderwijs.  In schema:

Gevolg:

De docent dient zich te verdiepen in vaak zeer complexe leerlingdossiers, waarna nauwelijks nog tijd is om de individuele studieplannen/leerarrangementen op papier uit te werken. Terwijl dit wel een verplichting is vanuit de overheid.

Zowel leerlingen als docenten zijn gebaat bij een gedigitaliseerde vorm van een studieplan als dit leidt tot een effectieve tijdwinst voor het beoogde leerresultaat en de individualisering van het onderwijs verbeterd wordt: Onderwijs op Maat!

CloudWise is een digitaal studieplatform dat is ontwikkeld met bovenstaand doel voor ogen. Het gaat om een toepassing die het voor leraren mogelijk maakt om een studieplan die voor een hele klas wordt gemaakt op basis van individuele behoefte van een leerling aan te passen. Hiermee kan optimaal worden ingespeeld op de individuele mogelijkheden en beperkingen van de leerling.

De oplossing wordt via het Internet benaderd, waardoor er door zowel docent als leerling ook buiten school tijd gewerkt kan worden. Voor de leerling betekent dit: altijd toegang tot alle opdrachten en informatie die nodig is om je schoolwerk te kunnen maken.

Voor de docent geeft het inzicht in individuele leerpaden en resultaten van zijn of haar leerlingen. Altijd toegankelijk en overzichtelijk. Geen losse documenten meer per leerling die je kunt kwijtraken, niet meer elk jaar opnieuw studieplannen/leerarrangementen uitwerken, je kunt vanaf een bestaand studieplan verder werken.

Kortom: CloudWise voor eigen wijs onderwijs.